Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

About love

Say there's someone in your life and you know you can't be in love with them; you don't really know them, maybe you know that you're not right for them, you know that whatever it is you're feeling is really just an attraction towards an image of that person you've created in your mind

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου