Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

...

And our minds were meant to sail, take rest from thoughts, take a break from this world and we'll feel miles away from the places that we used to be.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου